İş Programı ve Nakit Akış Tablosu (Müteahhit Firma Standarları)

DETAYLI İŞ PROGRAMI VE NAKİT AKIŞ TABLOSU

İş Programı genellikle Müteahhit ve Taşeronlar tarafından önemsenmemekte ve bu yüzden tüm birimlerince benimsenmemektedir. İş Programının geçici bir idari doküman olduğu ve işin sahada yapıldığı düşünülmektedir. Ancak sahada yapılan işin masada planlandığı ve kuruşlandırıldığı gerçeğini görmemektedirler. İnsanoğlu aniden ortaya çıkan bir durumda sağlıklı karar veremeyebilir. Bu yüzden İş Programları detayları ile hazırlanmalı ve tüm satın alma, ekip organizasyonu gibi planlamalar bu doğrultuda yapılmalıdır. Doğru bir planlama ile ekip-ekipman optimizasyonu ve minimum stok maliyeti sağlanmış olur.

a. İş Başında, Kaynaklı, detaylı, gerçekçi bir İş Programının hazırlanması
Bu programda tüm kaynaklar, metrajlar, birim fiyatlar girilecektir. İş boyunca güncellenecek program bu olacaktır. Bu program idareye verilmemekte birlikte bazen bu programın yardımıyla ortaya çıkan tablo yada grafikler idare ile paylaşılabilir.

b. İdare için Resmi İş Programının ekleriyle birlikte hazırlanması
Üst maddedeki İş Programı sadeleştirilerek ve isteğe bağlı revizyon edilerek hazırlanır.

c. Malzeme Programı
i. Malzeme sarfiyat programının hazırlanması
ii. Malzeme temin programının hazırlanması
iii. Stok takibinin İş Programı ile yapılabilmesinin sağlanması
İş Programı güncellendikçe malzeme sarfiyat programı güncellenebilmelidir.

d. Ekip – Ekipman Programı
Bu şekilde hem öz ekip-ekipmanlar hem de Taşeron Ekip-Ekipmanları planlanır. Ekiplerin boş kalmaması yada overload olarak işi aksatması engellenir.

e. Nakit Akış Tablosunun yapılması
İşin başında yapılan Nakit Akış Tablosu sürekli olarak yeni donelere göre güncellenmelidir. Hakedişler, İdare ödemeleri, Taşeron ödemeleri vb. Tüm akışlar gösterilmelidir.

f. En az haftada bir İş Programının, Ekipman – Malzeme Programınyla birlikte güncellenmesi
g. İş Programı Raporunun Gerçekçi Master İş Programı ve Resmi İş Programı ile karşılaştırmalı olarak yapılması
Planlanan, gerçeklenen işin her döneminde karşılaştırılmalı ve daha önce yapılan tahminlerin gerçekçiliği değerlendirilerek ileriye dönük diğer tahminlerde revizyon gerekliliği irdelenmelidir.